Talaang peryodiko
周期表
Ipagkumpara
比较
Mga setting
设置
Talaan
列表
Isalin
翻译
Pagsasalin
翻译
Tungkol sa
关于
Bersyon
版本
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Wika
语言
Sinusuportahang wika
支持的语言
Wika ng sistema
系统语言
Patakaran sa Privacy
隐私策略
Mga resulta para sa
结果
Makipag-ugnayan sa amin
联系我们
Mga Tampok
功能
Nagugustuhan mo ba ang app?
喜欢此应用?
Ipadala
发送
Magpadala ng feedback
发送反馈
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Naka-on
Naka-off
Mga note tungkol sa bersyon
版本说明

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.