Grundämnen: Det Periodiska Systemet
元素: 周期表
Periodiska Systemet
周期表
Hem
首页
Komparera
比较
Inställningar
设置
Lista
列表
Översätt
翻译
Översättning
翻译
Om
关于
Allmän
通用
Version
版本
Utvecklad av Naveen CS
Naveen CS 荣誉出品
Tack
致谢
Sök
搜索
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Språk
语言
Språk som stöds
支持的语言
Systemet språk
系统语言
Starta om appen för att byta språk
请重启应用以切换语言
Sekretesspolicy
隐私策略
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
本应用不会收集或储存任何用户信息
Inga grundämnen matchar din sökning
未找到你需要的元素
Resultat för
结果
grundämne
元素
grundämnen
元素
Kontakta oss
联系我们
Uppgradering
升级
Funktioner
功能
Njuter du av appen?
喜欢此应用?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
希望您在应用商店给予我们5星好评
Skicka
发送
Skicka feedback
发送反馈
Ta bort alla annonser
去除广告
Välj bakgrund
设置背景
Visa detaljerad information om isotoper
查看同位素详情
Visa fler bilder för varje grundämne
查看更多元素图片
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Stänga
关闭
Av
Bildkrediter
图像学分
Versionskommentarer
版本说明
Tema
主题
Ljust
浅色

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.