Prvky: Periodická tabuľka
元素: 周期表
Periodická tabuľka
周期表
Domov
首页
Porovnaj
比较
Nastavenia
设置
Zoznam
列表
Preložiť
翻译
Preklad
翻译
Info
关于
Všeobecné
通用
Verzia
版本
Vyvynul Naveen CS
Naveen CS 荣誉出品
Poďakovanie
致谢
Hľadaj
搜索
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Jazyk
语言
Podporované jazyky
支持的语言
Jazyk systému
系统语言
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
请重启应用以切换语言
Ochrana osobných údajov
隐私策略
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
本应用不会收集或储存任何用户信息
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
未找到你需要的元素
Výsledky pre výraz
结果
prvok
元素
prvky
元素
Ohodnosť
评分
Kontaktuj nás
联系我们
Upgrady
升级
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
升级以获取更多功能
Funkcie
功能
Páči sa ti aplikácia?
喜欢此应用?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
希望您在应用商店给予我们5星好评
Odoslať
发送
Odoslať pripomienky
发送反馈
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
请购买此升级以获取如下功能
Odstrániť všetky reklamy
去除广告
Nastaviť pozadie
设置背景
Pozrieť detailné informácie izotopov
查看同位素详情
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
查看更多元素图片
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
自定义周期表外观
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
修改页面导航快捷键
* Dostupné v novej verzii
* 仅限升级可用
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Zavrieť
关闭
Zapnuté
Vypnuté
Zdroje obrázkov
图片来源
Poznámky o verzii
版本说明
Motív
主题
Svetlý
浅色

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.