Tiếng Ba Tư
波斯语
Tiếng Rumani
罗马尼亚语
Tiếng Serbia
塞尔维亚语
Tiếng Slovenia
斯洛文尼亚语
Tiếng Thụy Điển
瑞典语
Tiếng Thái
泰语
Tiếng Ukraina
乌克兰语
Tiếng Uzbek
乌兹别克语
Tiếng Việt
越南语
Tiếng Afrikaans
南非语
Tiếng Iceland
冰岛语
Tiếng Swahili
斯瓦希里语
Quốc tế ngữ
世界语
Tiếng Armenia
亚美尼亚语

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.