Pierwiastków: Układ Okresowy
元素: 周期表
Układ Okresowy
周期表
Główna
首页
Porównać
比较
Ustawienia
设置
Lista
列表
Tłumacz
翻译
Tłumaczenie
翻译
Informacje
关于
Ogólne
通用
Wersja
版本
Opracowany przez Naveen CS
Naveen CS 荣誉出品
Uznania
致谢
Szukaj
搜索
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
帮助我们将此应用翻译为你的母语
Język
语言
Obsługiwane języki
支持的语言
Język Systemowy
系统语言
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
请重启应用以切换语言
Polityka Prywatności
隐私策略
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
本应用不会收集或储存任何用户信息
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
未找到你需要的元素
Wyniki dla
结果
pierwiastek
元素
pierwiastki
元素
Oceń
评分
Skontaktuj się z Nami
联系我们
Ulepsz
升级
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
升级以获取更多功能
Funkcje
功能
Cieszysz się tą aplikacją?
喜欢此应用?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
希望您在应用商店给予我们5星好评
Wyślij
发送
Prześlij opinię
发送反馈
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
请购买此升级以获取如下功能
Usuń wszystkie reklamy
去除广告
Ustaw tło
设置背景
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
查看同位素详情
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
查看更多元素图片
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
自定义周期表外观
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
修改页面导航快捷键
* Dostępne po ulepszeniu
* 仅限升级可用
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
告诉我们您的体验或建议以完善此应用
Zamknij
关闭
Włączone
Wyłączone
Opis Obrazu
图像学分
Uwagi o wersji
版本说明
Motyw
主题
Jasny
浅色

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.