از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
希腊文“形成水的元素”
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
希腊文 “太阳的元素”
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
希腊文“石头”
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
希腊文“绿柱石”
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
阿拉伯文“波斯灼热”
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
拉丁文“木炭”
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
拉丁文“营养素 ”
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
希腊文“成酸的元素”
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
拉丁文“流动”
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
希腊文“新的”
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
英文“小苏打”
از طباشیر منطقه ای در تسالی
塞萨莉地区
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
拉丁文“白矾”
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
拉丁文“打火石”
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
希腊文“火星在日出前的颜色”
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
硫磺的主要成分
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
希腊文“发绿的黄”
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
希腊文“惰性”
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
英文“钾盐草碱”
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
拉丁文“石灰”
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
拉丁文“斯堪的纳维亚”
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
拉丁文“泰坦”
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
因北欧女神Vanadis而得名
از زبان یونانی'کروما': رنگی
希腊文“颜色”
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
软锰矿的磁性是因为其命名和磁铁有关
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
拉丁文“铁”
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
德文的“妖魂”和希腊文的“矿石”
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
德文“撒旦”从尼克尔铜矿开采的 “老尼克的铜”
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
拉丁文“塞浦路斯岛”
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
德文“渺茫的源头”
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
拉丁文和法文“公鸡”
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
拉丁文“德国”
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
拉丁文“雄黄”
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
希腊文“月亮”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.