От гръцката дума "hydro" (вода) и "genes" (формиране)
希腊文“形成水的元素”
От гръцката дума "Helios", слънцето
希腊文 “太阳的元素”
От гръцката дума "lithos", камък
希腊文“石头”
От гръцката дума "beryllos", берил
希腊文“绿柱石”
От гръцката дума "Buraq", персийски "Burah"
阿拉伯文“波斯灼热”
От латинската дума "carbo", дървени въглища
拉丁文“木炭”
От латинската дума "nitrum", гръцката "Nitron", натурална сода; и "genes", формиране
拉丁文“营养素 ”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.