از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
Od greckiego słowa „neos”, nowy
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
از طباشیر منطقه ای در تسالی
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
Z greckiego „argos”, nieaktywny
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
No translations found
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
No translations found
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
از زبان یونانی'کروما': رنگی
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
No translations found
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
No translations found
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
No translations found
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
No translations found
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
No translations found
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
No translations found
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
No translations found
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
No translations found
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
No translations found
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.