มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
希腊文“形成水的元素”
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
希腊文 “太阳的元素”
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
希腊文“石头”
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
希腊文“绿柱石”
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
拉丁文“木炭”
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
拉丁文“营养素 ”
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
希腊文“发绿的黄”
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
希腊文“颜色”
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
拉丁文“铁”
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
因苏格兰小镇Strontian得名
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
纪念瑞典小镇伊特比

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.