از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
از طباشیر منطقه ای در تسالی
از طباشیر منطقه ای در تسالی
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
از زبان یونانی'کروما': رنگی
از زبان یونانی'کروما': رنگی
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.