Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
希腊文“形成水的元素”
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
希腊文 “太阳的元素”
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
希腊文“石头”
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
希腊文“绿柱石”
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
阿拉伯文“波斯灼热”
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
拉丁文“木炭”
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
拉丁文“营养素 ”
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
希腊文“成酸的元素”
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
拉丁文“流动”
Od greckiego słowa „neos”, nowy
希腊文“新的”
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
英文“小苏打”
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
塞萨莉地区
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
拉丁文“白矾”
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
拉丁文“打火石”
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
希腊文“火星在日出前的颜色”
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
硫磺的主要成分
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
希腊文“发绿的黄”
Z greckiego „argos”, nieaktywny
希腊文“惰性”
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
英文“钾盐草碱”
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
拉丁文“石灰”
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
希腊文“颜色”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.