Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
希腊文“形成水的元素”
Z řeckého slova "helios", slunce
希腊文 “太阳的元素”
Z řeckého slova "lithos", kámen
希腊文“石头”
Z řeckého slova "beryllos", beryl
希腊文“绿柱石”
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
阿拉伯文“波斯灼热”
Z latinského slova "carbo", uhlík
拉丁文“木炭”
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
拉丁文“营养素 ”
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
希腊文“成酸的元素”
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
拉丁文“流动”
Z řeckého slova "neos", nový
希腊文“新的”
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
英文“小苏打”
Z Magnesia, okres v Thessaly
塞萨莉地区
Z latinského slova "alumen", kamenec
拉丁文“白矾”
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
拉丁文“打火石”
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
希腊文“火星在日出前的颜色”
Označováno v Genesis jako brimstone
硫磺的主要成分
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
希腊文“发绿的黄”
Z řeckého slova "argos", neaktivní
希腊文“惰性”
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
英文“钾盐草碱”
Z latinského "calx", limetka
拉丁文“石灰”
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
拉丁文“斯堪的纳维亚”
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
拉丁文“泰坦”
Po skandinávské bohyni, Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
Z řeckého slova "chroma", barva
希腊文“颜色”
Z latinského slova "ferrum"
拉丁文“铁”
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
拉丁文“塞浦路斯岛”
Z německého slova "Zink", neznámého původu
德文“渺茫的源头”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.