Van de Griekse woorden "hydro" (water) en "genes" (vormen)
希腊文“形成水的元素”
Van het Griekse woord "helios", de zon
希腊文 “太阳的元素”
Van het Griekse woord "lithos", steen
希腊文“石头”
Van het Griekse woord "beryllos", verbleken
希腊文“绿柱石”
Van het Arabische woord "Buraq", Persisch "Burah"
阿拉伯文“波斯灼热”
Van het Latijnse woord "carbo", houtskool
拉丁文“木炭”
Van het Latijnse woord "nitrum", Grieks "nitron", natuurlijk soda; en "genes", vormen
拉丁文“营养素 ”
Van deGriekse woorden "oxys", zuur, en "genes", vormen
希腊文“成酸的元素”
Van het Latijnse en Franse woord "fluere", vloeien of stromen
拉丁文“流动”
Van het Griekse woord "neos", nieuw
希腊文“新的”
Van het Engelse woord "soda"; Middeleeuws Latijn, "sodanum": een middel tegen hoofdpijn
英文“小苏打”
Van Magnesia, district in Thessalië
塞萨莉地区
Van het Latijnse woord "alumen", aluin
拉丁文“白矾”
Van het Latijnse woord "silex", kiezelzuur, vuursteen
拉丁文“打火石”
Van het Griekse woord "phosphoros", lichtdragend; oude naam voor de planeet Venus bij het verschijnen voor zonsopgang
希腊文“火星在日出前的颜色”
Bekend uit de oudheid; in Genesis aangeduid als zwavel
硫磺的主要成分
Van het Griekse woord "chloro", groen-geel
希腊文“发绿的黄”
Van het Griekse woord "argos", inactief
希腊文“惰性”
Van het Engelse woord "potash", potas; Latijn "kalium", Arabisch "qali", alkali
英文“钾盐草碱”
Van het Latijnse woord "calx", kalk
拉丁文“石灰”
Van het Latijnse woord "Scandia", Scandinavië
拉丁文“斯堪的纳维亚”
Van het Latijnse woord "titans", de eerste zonen der Aarde, Griekse mythologie
拉丁文“泰坦”
Vernoemd naar de Scandinavische Godin Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
Van het Griekse woord "chroma", kleur
希腊文“颜色”
Van het Latijnse woord "magnes", magneet, naar magnetische eigenschappen van pyrolusiet
软锰矿的磁性是因为其命名和磁铁有关
Van het Latijnse woord "ferrum"
拉丁文“铁”
Van het Duitse woord "Kobald", kabouter of boze geest; ook van het Griekse "cobalos", mijn
德文的“妖魂”和希腊文的“矿石”
Van het Duitse woord "Nickel" (Satan), en van Kupfernickel, Old Nick's koper
德文“撒旦”从尼克尔铜矿开采的 “老尼克的铜”
Van het Latijnse woord "cuprum", naar het ijland Cyprus
拉丁文“塞浦路斯岛”
Van het Duitse woord "Zink", van obscure origine
德文“渺茫的源头”
Van het Latijnse woord "Gallia", Frankrijk; ook van het Latijnse "gallus", een vertaling van Lecoq, een haan
拉丁文和法文“公鸡”
Van het Latijnse woord "Germania", Duitsland
拉丁文“德国”
Van het Latijnse woord "arsenicum", Grieks "arsenikon"
拉丁文“雄黄”
Van het Griekse woord "selene", maan
希腊文“月亮”
Van het Griekse woord "bromos", stank
希腊文“恶臭”
Van het Griekse woord "kryptos", verborgen
希腊文“隐藏”
Van het Latijnse woord "rubidus", het diepste rood
拉丁文“深红”
Vernoemd naar Strontian, een dorp in Schotland
因苏格兰小镇Strontian得名
Vernoemd naar Ytterby, aan dorp in Zweden vlak bij Vaxholm
纪念瑞典小镇伊特比
Van het Persische "zargun", goudachtig
波斯语“像黄金”
Vernoemd naar Niobe, de dochter van Tantalos
因希腊神话中土星神的女儿尼俄伯而得名
Van het Griekse woord "molybdo", lood
希腊语“铅”
Van het Griekse woord "technetos", kunstmatig
希腊文“人造的”
Van het Griekse woord "Ruthenia", Rusland
拉丁文“俄罗斯”
Van het Griekse woord "rhodon", roos
希腊文“玫瑰”
Palladium is vernoemd naar de astroïde Pallas; Pallas was de Griekse godin van de wijsheid
因小行星帕拉斯(希腊神话中的智慧之神)而得名
Het Latijnse woord voor zilver is "argentum"
拉丁文的“银”
Van het Latijnse woord "cadmis", Grieks "kadmeia" - de oude naam voor calamine, zinkcarbonaat
古语中“碳化锌”
Van de heldere indigolijn in het spectrum
从其光谱中美丽的靛蓝色而得名
Het Latijnse woord voor tin is stannum
拉丁文“锡”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.