Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
希腊文“形成水的元素”
Od grčke riječi "helios", Sunce
希腊文 “太阳的元素”
Od grčke riječi "lithos", kamen
希腊文“石头”
Od grčke riječi "berylios", beril
希腊文“绿柱石”
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
阿拉伯文“波斯灼热”
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
拉丁文“木炭”
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
拉丁文“营养素 ”
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
希腊文“成酸的元素”
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
拉丁文“流动”
Od grčke riječi "neos", nov
希腊文“新的”
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
英文“小苏打”
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
塞萨莉地区
Od latinske riječi "alumen", stipsa
拉丁文“白矾”
Od latinske riječi "silex", kremen
拉丁文“打火石”
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
希腊文“火星在日出前的颜色”
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
硫磺的主要成分
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
希腊文“发绿的黄”
Od grčke riječi "argos", neaktivan
希腊文“惰性”
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
英文“钾盐草碱”
Od latinske riječi "calx", vapno
拉丁文“石灰”
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
拉丁文“斯堪的纳维亚”
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
拉丁文“泰坦”
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
Od grčke riječi "chroma", boja
希腊文“颜色”
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
软锰矿的磁性是因为其命名和磁铁有关
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
拉丁文“铁”
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
德文的“妖魂”和希腊文的“矿石”
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
德文“撒旦”从尼克尔铜矿开采的 “老尼克的铜”
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
拉丁文“塞浦路斯岛”
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
德文“渺茫的源头”
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
拉丁文和法文“公鸡”
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
拉丁文“德国”
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
拉丁文“雄黄”
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
希腊文“月亮”
Od grčke riječi "bromos", smrad
希腊文“恶臭”
Od grčke riječi "kryptos", skriven
希腊文“隐藏”
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
拉丁文“深红”
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
因苏格兰小镇Strontian得名
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
纪念瑞典小镇伊特比
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
波斯语“像黄金”
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
因希腊神话中土星神的女儿尼俄伯而得名
Od grčke riječi "molybdo", olovo
希腊语“铅”
Od grčke riječi "technetos", umjetan
希腊文“人造的”
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
拉丁文“俄罗斯”
Od grčke riječi "rhodon", ruža
希腊文“玫瑰”
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
因小行星帕拉斯(希腊神话中的智慧之神)而得名
Latinska riječ za srebro je "argentum"
拉丁文的“银”
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
古语中“碳化锌”
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
从其光谱中美丽的靛蓝色而得名
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
拉丁文“锡”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.