از زبان یونانی'هیدرو': آب و 'ژن': تشکیل
希臘文“形成水的元素”
از زبان یونانی'هلیوس': خورشید
希臘文 “太陽的元素”
از زبان یونانی'لیتوس': سنگ
希臘文“石頭”
از زبان یونانی'برلیوس': یاقوت کبود
希臘文“綠柱石”
از زبان عربی 'براق' - فارسی 'براه'
阿拉伯文“波斯灼熱”
از زبان لاتین 'کربو': زغال چوب
拉丁文”木炭“
از زبان لاتین 'نیتروم'، یونانی 'نیترون': نوشابه بومی و 'ژن': تشکیل
拉丁文“营养”
از کلمه یونانی 'اکسی'، اسید، و 'ژن'، تشکیل
希臘文“酸素”
از زبان لاتین و فرانسه 'فلوئر': جریان و یا شار
拉丁文“流動”
از زبان یونانی 'نئوس': جدید
希臘文“新的”
از زبان انگلیسی 'سودا': نوشابه - قرون وسطی لاتین 'سودانوم': یک درمان سردرد
英文“小蘇打”
از طباشیر منطقه ای در تسالی
塞薩莉地區
از زبان لاتین 'زاج': آلوم
拉丁文“白礬”
از کلمه لاتین 'سنگ چخماق'، سیلیک، سنگ چخماق
拉丁文“打火石”
از یونانی 'فسفر'، بلبرینگ نور؛ نامهای باستانی سیاره زهره که قبل از طلوع آفتاب ظاهر می شود
希臘文“火星在日出前的顔色”
شناخته شده برای مردم باستان؛ در زمان پیدایش به عنوان گوگرد شناخته میشده
古人所知; 在創世紀中被稱為硫磺
از کلمه یونانی 'کلرو'، زرد مایل به سبز
希臘文“發綠的黃”
از کلمه یونانی 'آرگوس'، غیر فعال
希臘文“惰性”
از زبان انگلیسی: خاکستر - زبان لاتین: پتاسیم - زبان عربی 'قالی': قلیا
從英語單詞“ potash”開始-鍋灰; 拉丁語“鉀”,阿拉伯語“ qali”,鹼
از زبان لاتین 'کالکس': اهک
拉丁文“石灰”
از زبان لاتین 'اسکاندیا': اسکاندیناوی
拉丁文“斯堪的納維亞”
از زبان لاتین ' تیتان': اولین فرزند پسر زمین، اساطیر یونانی
拉丁文“泰坦”
نام بعد از الهه اسکاندیناوی، وانادیس
以斯堪的納維亞女神Vanadis的名字命名
از زبان یونانی'کروما': رنگی
希臘文“顔色”
از کلمه یونانی'مگنس': آهنربا، از خواص مغناطیسی پیرولوسیت
軟錳礦的磁性是因爲其命名和磁鐵有關
از کلمه لاتین'فروم':‌ آهن
拉丁文“鉄”
از کلمه آلمانی'کوبالد': جن یا روح شیطانی - همچنین از کلمه یونانی'کوبالوس': معدن
德文的“妖魂”和希臘文的“礦石”
از کلمه آلمانی' نیکل': شیطان و از مس-نیکل، شکاف قدیمی مس
德文“撒旦”從尼克爾銅礦開採的“老尼克的銅”
از کلمه لاتین'کوپروم': جزیره ای در قبرس
拉丁文“賽普勒斯島”
از واژه آلمانی "زینک"، از خاستگاهی ناشناخته
德文“渺茫的源頭”
از واژه لاتین "گالیا"، فرانسه؛ همچنین از واژه لاتین "گالوس"، ترجمه ای از لکوک، خروس
拉丁文和法文“公雞”
از واژه لاتین "ژرمانیا"، آلمان
拉丁文“德國”
از واژه لاتین "آرسنیکوم"، به یونانی "آرسنیکون"
拉丁文“雄黃”
از واژه یونانی "سلنه"، [الهه] ماه
希臘文“月亮”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.