Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
希腊文“形成水的元素”
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
希腊文 “太阳的元素”
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
希腊文“石头”
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
希腊文“绿柱石”
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
阿拉伯文“波斯灼热”
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
拉丁文“木炭”
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
拉丁文“营养素 ”
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
希腊文“成酸的元素”
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
拉丁文“流动”
Din cuvântul grecesc "neos", nou
希腊文“新的”
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
英文“小苏打”
Din Magnesia, regiune în Tesalia
塞萨莉地区
Din cuvântul latin "alumen", alaun
拉丁文“白矾”
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
拉丁文“打火石”
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
希腊文“火星在日出前的颜色”
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
硫磺的主要成分
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
希腊文“发绿的黄”
Din greacă "argos", inactiv
希腊文“惰性”
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
英文“钾盐草碱”
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
拉丁文“石灰”
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
拉丁文“斯堪的纳维亚”
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
拉丁文“泰坦”
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
因北欧女神Vanadis而得名
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
希腊文“颜色”
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
软锰矿的磁性是因为其命名和磁铁有关
Din cuvântul latin "ferrum"
拉丁文“铁”
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
德文的“妖魂”和希腊文的“矿石”
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
德文“撒旦”从尼克尔铜矿开采的 “老尼克的铜”
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
拉丁文“塞浦路斯岛”
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
德文“渺茫的源头”
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
拉丁文和法文“公鸡”
Din cuvântul latin "Germania", Germania
拉丁文“德国”
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
拉丁文“雄黄”
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
希腊文“月亮”
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
希腊文“恶臭”
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
希腊文“隐藏”
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
拉丁文“深红”
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
因苏格兰小镇Strontian得名
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
纪念瑞典小镇伊特比
Din persană "zargun", auriu
波斯语“像黄金”
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
因希腊神话中土星神的女儿尼俄伯而得名
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
希腊语“铅”
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
希腊文“人造的”
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
拉丁文“俄罗斯”
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
希腊文“玫瑰”
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
因小行星帕拉斯(希腊神话中的智慧之神)而得名
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
拉丁文的“银”
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
古语中“碳化锌”
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
从其光谱中美丽的靛蓝色而得名
Cuvântul latin "stannum", staniu
拉丁文“锡”

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.