การปรุงอาหารรสเปรี้ยวหรืออาหารที่เป็นกรดในภาชนะทองแดงสามารถทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอาหารได้
Приготовление кислой пищи в медных горшках может вызвать отравление
แกลเลียมเป็นธาตุที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
Галлий считается нетоксичным
สารหนูและสารประกอบของธาตุอาร์เซนิกเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต
Мышьяк и его соединения ядовиты
สารประกอบของธาตุเซเลเนียมหลายชนิดเป็นพิษ เช่น สารประกอบเซเลเนต และ เซเลไนต์ มีความเป็นพิษสูง
Многие соединения селена, такие как селенаты и селениты, очень токсичны
โบรมีนเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัส
Бром ядовит и вызывает ожоги кожи

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.