มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
From the Greek word "helios", the sun
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
From the Greek word "lithos", stone
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
From the Greek word "beryllos", beryl
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
From the Latin word "carbo", charcoal
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
From the Greek word "chloro", greenish yellow
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
From the Greek word "chroma", color
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
From the Latin word "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Named after Strontian, a town in Scotland
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.