มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Din cuvântul latin "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.