มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
A görög "helois", Nap szóból
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
A görög "lithos", szikla szóból
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
A görög "beryllos", elsápad szóból
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
A latin "carbo" szóból. Régi magyar neve széneny.
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
A latin "nitrum", a görög "Nitron" nátrium-karbonát és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve légeny.
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
A görög "chloro", zöldessárga szóból
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Régi magyar neve szineny
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
A görög "khlorosz", zöld szóból
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
A latin "ferrum" szóból
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Egy skót városról Strontianról kapta a nevét
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Egy Vauxholmhoz közeli svéd faluról, Ytterby-ről kapta a nevét

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.