มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Du grec "hydro genès", créateur d'eau
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Du grec "hélios" qui signifie soleil
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Du grec "lithos", pierre, par référence à son origine minérale
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Le nom provient du grec "beryllos"
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Du latin "carbo", charbon, en lien avec sa provenance
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Du latin "nitro", soude et "gen", né
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Emprunté au grec "khlôros", vert en lien avec la couleur de ce corps
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
D'après le nom de Vanadis, déesse de la mythologie scandinave
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Le nom dérive du mot grec "chroma" qui signifie couleur
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Du latin "ira", la colère en relation à la force de ce métal
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Du nom de la ville de Strontian, en Ecosse
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Du nom de Ytterby, ville de Suède

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.