มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.