มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
No translations found
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
No translations found
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Aus dem Lateinischen "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Benannt nach Strontian, einem Dorf in Schottland
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.