มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Dari kata Yunani "hydro" (air), dan "genes" (membentuk)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Dari kata Yunani "helios", (matahari)
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Dari kata Yunani "lithos", (batu)
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Dari kata Yunani "berylios", (beril)
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Dari kata Latin "carbo", arang
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Dari kata Latin "nitrum", bahasa Yunani "Nitron", soda asli; dan "gen", membentuk
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
No translations found
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
No translations found
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
No translations found
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
No translations found
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
No translations found
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.