มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
De las palabras griegas "hydor" (que significa agua) y "gennao" (engendrador), significando formador de agua
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Proviene del griego "helios", el sol
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
De la palabra griega "lithos" que significa piedra
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
De la palabra griega "béryllos" que derivó en el nombre de "berilo" para el mineral
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
De la palabra latina "carbo", que significaba carbón
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
De las palabras griegas "nitron" (nitrato) y "geno" (generador). Significando formador de nitratos.
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
De la palabra griega "chloros", que significa verde pálido
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
El nombre fue dado en honor de la diosa escandinava Vanadis (Diosa de la belleza)
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
De la palabra griega "chroma", que significa color
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
De la palabra latina "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
De Strontian, una ciudad de Escocia
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
De Ytterby, una ciudad de Suecia, cerca de Vaxholm y Estocolmo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.