มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
No translations found
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
No translations found
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
No translations found
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
No translations found
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
No translations found
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
No translations found
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
No translations found
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
No translations found
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
No translations found
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
No translations found
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
No translations found
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.