มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Dalle parole greche "hydro" (acqua) e "genes" (fatto)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Il nome deriva dal greco "elios" e significa sole
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Il nome deriva dal greco "lithos", pietra
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Dalla parola greca "beryllos", berillo
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Il nome deriva dal latino "carbo", onis, carbone
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Il nome deriva dal francese "azote", che prende origine dal greco azotikos, non produttore di vita
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Il nome deriva dal greco "chloros", giallo-verde
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Il nome deriva da Vanadis, appellativo dato alla dea della fertilità in scandinavia.
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Il nome deriva dal greco "chroma", colore
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Il nome deriva dal latino "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Il nome deriva dal nome di una città scozzese, Strontian
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Il nome deriva dal villaggio di Ytterby dove furono trovate le terre rare contenenti ittrio

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.