มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Da palavra grega "hydro" (água), e "genes" (forma)
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Da palavra grega "helios", o sol
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Da palavra grega "lithos", pedra
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Da palavra grega "beryllos", berilo
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Do latim, "carbo", carvão
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
do latim "nitrum", grego "Nitron", soda genuína; e "genes", formação
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Da palavra grega "cloro", amarelo esverdeado
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Nomeado após a deusa escandinava, Vanadis
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Da palavra grega "chroma", cor
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Da palavra latina "ferrum"
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Nomeado após Strontian, uma cidade na Escócia
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Nomeado após Ytterby, uma aldeia na Suécia perto de Vauxholm

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.