มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
名前の由来は、 ギリシャ語の "hydro" (水) と、 "genes" (成形) を合わせた言葉です
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
名前の由来は、ギリシャ語の "helios" (太陽) からきた言葉です
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
名前の由来は、ギリシャ語の "lithos" (石) からきた言葉です
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
名前の由来は、 ギリシャ語の "beryllos" (緑柱石) です。
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
名前の由来は、ラテン語の "carbo" (木炭) からきた言葉です。
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
ラテン語の「nitrum」、ギリシャ語の「Nitron」、ネイティブソーダから。 と「遺伝子」、形成
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
No translations found
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
No translations found
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
No translations found
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
No translations found
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
No translations found
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.