Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Aus dem Arabischen "Buraq", Persisch "Burah"
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
No translations found
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
Aus dem Griechischen "oxys" (Säure) und "genes" (Bildung)
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Aus dem Lateinischen und Französischen "fluere" (Fließen oder Fluss)
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Aus dem Griechischen "neos" (neu)
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Aus dem englischen Wort "Soda"; Mittelalterliches Latein, "Sodanum": ein Mittel gegen Kopfschmerzen
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
No translations found
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Aus dem Lateinischen "alumen" (alaune)
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
No translations found
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
No translations found
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
No translations found
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
No translations found
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Aus dem Griechischen "argos" (inaktiv)
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
No translations found
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Aus dem Lateinischen "calx" (Limette)
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.