Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
Od grčke riječi "helios", Sunce
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
Od grčke riječi "lithos", kamen
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
Od grčke riječi "berylios", beril
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
Aus dem Arabischen "Buraq", Persisch "Burah"
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
No translations found
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
Aus dem Griechischen "oxys" (Säure) und "genes" (Bildung)
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
Aus dem Lateinischen und Französischen "fluere" (Fließen oder Fluss)
Od grčke riječi "neos", nov
Aus dem Griechischen "neos" (neu)
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
Aus dem englischen Wort "Soda"; Mittelalterliches Latein, "Sodanum": ein Mittel gegen Kopfschmerzen
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
No translations found
Od latinske riječi "alumen", stipsa
Aus dem Lateinischen "alumen" (alaune)
Od latinske riječi "silex", kremen
No translations found
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
No translations found
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
No translations found
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
No translations found
Od grčke riječi "argos", neaktivan
Aus dem Griechischen "argos" (inaktiv)
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
No translations found
Od latinske riječi "calx", vapno
Aus dem Lateinischen "calx" (Limette)
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
Aus dem Lateinischen "Scandia" (Skandinavien)
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
No translations found
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
Od grčke riječi "chroma", boja
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
No translations found
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
Aus dem Lateinischen "ferrum"
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
No translations found
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
No translations found
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
Aus dem Lateinischen "cuprum", von den Inseln Zyperns
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
No translations found
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
No translations found
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
Aus dem Lateinischen "Germania" (Deutschland)
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
Aus dem Lateinischen "arsenicum", Griechisch "arsenikon"
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
Aus dem Griechischen "Selene" (Mond)
Od grčke riječi "bromos", smrad
Aus dem Griechischen "bromos", Gestank
Od grčke riječi "kryptos", skriven
Aus dem Griechischen "kryptos" (versteckt)
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
Aus dem Lateinischen "rubidus" (dunkelrot)
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
Benannt nach Strontian, einem Dorf in Schottland
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
No translations found
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
Aus dem Persischen "zargun" (goldähnlich)
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
Benannt nach Niobe, der Tochter von Tantalu
Od grčke riječi "molybdo", olovo
Aus dem Griechischen "molybdo", Führen
Od grčke riječi "technetos", umjetan
Aus dem Griechischen "technetos" (künstlich)
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
Aus dem Lateinischen "Ruthenia" (Russland)
Od grčke riječi "rhodon", ruža
Aus dem Griechischen "rhodon" (Rose)
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
Palladium wurde nach dem Asteroid Pallas benannt; Pallas war die griechische Göttin der Weisheit
Latinska riječ za srebro je "argentum"
Das lateinische Wort für Silber ist "argentum"
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
No translations found
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
No translations found
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
Das Lateinische Wort für Zinn ist "stannum"

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.