Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
Aus dem Griechischen "hydro" (Wasser) und "genes" (Gene)
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
Aus dem Griechischen "helios" (Sonne)
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
Aus dem Griechischen "lithos" (Stein)
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
Aus dem Griechischen "beryllos" (beryll)
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
Aus dem Arabischen "Buraq", Persisch "Burah"
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
Aus dem Lateinischen "carbo" (Holzkohle)
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
No translations found
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
Aus dem Griechischen "oxys" (Säure) und "genes" (Bildung)
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
Aus dem Lateinischen und Französischen "fluere" (Fließen oder Fluss)
Din cuvântul grecesc "neos", nou
Aus dem Griechischen "neos" (neu)
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
Aus dem englischen Wort "Soda"; Mittelalterliches Latein, "Sodanum": ein Mittel gegen Kopfschmerzen
Din Magnesia, regiune în Tesalia
No translations found
Din cuvântul latin "alumen", alaun
Aus dem Lateinischen "alumen" (alaune)
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
No translations found
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
No translations found
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
No translations found
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
No translations found
Din greacă "argos", inactiv
Aus dem Griechischen "argos" (inaktiv)
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
No translations found
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
Aus dem Lateinischen "calx" (Limette)
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
Aus dem Lateinischen "Scandia" (Skandinavien)
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
No translations found
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
Benannt nach der skandinavischen Göttin Vanadis
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
Aus dem Griechischen "chroma" (Farbe)
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
No translations found
Din cuvântul latin "ferrum"
Aus dem Lateinischen "ferrum"
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
No translations found
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
No translations found
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
Aus dem Lateinischen "cuprum", von den Inseln Zyperns
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
No translations found
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
No translations found
Din cuvântul latin "Germania", Germania
Aus dem Lateinischen "Germania" (Deutschland)
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
Aus dem Lateinischen "arsenicum", Griechisch "arsenikon"
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
Aus dem Griechischen "Selene" (Mond)
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
Aus dem Griechischen "bromos", Gestank
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
Aus dem Griechischen "kryptos" (versteckt)
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
Aus dem Lateinischen "rubidus" (dunkelrot)
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
Benannt nach Strontian, einem Dorf in Schottland
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
No translations found
Din persană "zargun", auriu
Aus dem Persischen "zargun" (goldähnlich)
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
Benannt nach Niobe, der Tochter von Tantalu
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
Aus dem Griechischen "molybdo", Führen
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
Aus dem Griechischen "technetos" (künstlich)
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
Aus dem Lateinischen "Ruthenia" (Russland)
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
Aus dem Griechischen "rhodon" (Rose)
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
Palladium wurde nach dem Asteroid Pallas benannt; Pallas war die griechische Göttin der Weisheit
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
Das lateinische Wort für Silber ist "argentum"
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
No translations found
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
No translations found
Cuvântul latin "stannum", staniu
Das Lateinische Wort für Zinn ist "stannum"

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.