Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
Da palavra grega "hydro" (água), e "genes" (forma)
Od grčke riječi "helios", Sunce
Da palavra grega "helios", o sol
Od grčke riječi "lithos", kamen
Da palavra grega "lithos", pedra
Od grčke riječi "berylios", beril
Da palavra grega "beryllos", berilo
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
Do árabe, "Buraq" (em persa: "Burah")
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
Do latim, "carbo", carvão
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
do latim "nitrum", grego "Nitron", soda genuína; e "genes", formação
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
da palavra grega " oxys" , ácido, e "genes" formação
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
Do latim e francês "fluere", fluidez ou fluxo
Od grčke riječi "neos", nov
Da palavra grega "neos", novo
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
Da palavra inglesa "soda "; latim medieval, "sodanum ": um remédio para dor de cabeça
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
De magnésia, distrito de Tessália
Od latinske riječi "alumen", stipsa
Da palavra em latim "alumen", alumínio
Od latinske riječi "silex", kremen
Da palavra latina "silex", silicis, sílex
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
Do grego "fósforo", leve rolamento; nome antigo para o planeta Vênus ao aparecer antes do nascer do sol
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
Conhecido pelos antigos; referido em Gênesis como enxofre
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
Da palavra grega "cloro", amarelo esverdeado
Od grčke riječi "argos", neaktivan
Do grego "argos", inativo
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
Da palavra inglesa, "potassa" - cinza de panela; Latim "kalium", árabe "qali", alcalino
Od latinske riječi "calx", vapno
Da palavra latina "calx", lima
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
Do latim "Scandia", Escandinávia
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
Do latim "titãs", os primeiros filhos da Terra, a mitologia grega
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
Nomeado após a deusa escandinava, Vanadis
Od grčke riječi "chroma", boja
Da palavra grega "chroma", cor
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
Da palavra latina "magnes", íman, das propriedades magnéticas da pirolusite
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
Da palavra latina "ferrum"
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
Da palavra alemã "Kobald", duende ou espírito maligno; também da palavra grega "cobalos", mina
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
Do alemão, "Nickel" - idem
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
Da palavra latina "cuprum", da ilha de Chipre
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
Da palavra alemã "Zink", de origem obscura
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
Da palavra latina "Gallia", França; também do latim, "gallus", uma tradução para Leqoq, um galo
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
Da palavra latina "Germania", Alemanha
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
Da palavra latina "arsenicum", em grego "arsenikon"
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
Da palavra grega "Selene", lua
Od grčke riječi "bromos", smrad
Da palavra grega "bromos", fedor
Od grčke riječi "kryptos", skriven
Da palavra grega "kryptos", escondido
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
Da palavra latina "rubidus", vermelho mais profundo
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
Nomeado após Strontian, uma cidade na Escócia
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
Nomeado após Ytterby, uma aldeia na Suécia perto de Vauxholm
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
Do persa "zargun", como ouro
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
Nomeado após Niobe, filha de Tantalu
Od grčke riječi "molybdo", olovo
Da palavra grega "molybdo", chumbo
Od grčke riječi "technetos", umjetan
Da palavra grega "technetos", artificial
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
Da palavra latina "Ruthenia", Rússia
Od grčke riječi "rhodon", ruža
Da palavra grega "rhodon", rosa
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
O paládio recebeu o nome do asteróide Pallas; Pallas era a deusa grega da sabedoria
Latinska riječ za srebro je "argentum"
A palavra latina para prata é "argentum"
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
Da palavra latina "cadmia", grego "kadmeia" - o nome antigo de calamina, carbonato de zinco
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
Da brilhante linha índigo em seu espectro
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
A palavra latina para estanho é staunnum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.