Od greckiego słowa „hydro” (woda) i „genes” (formowanie)
Da palavra grega "hydro" (água), e "genes" (forma)
Od greckiego słowa "helios", oznaczającego słońce
Da palavra grega "helios", o sol
Od greckiego słowa „lithos”, kamień
Da palavra grega "lithos", pedra
Od greckiego słowa „beryllos”, beryl
Da palavra grega "beryllos", berilo
Od arabskiego słowa „Buraq” po perskim „Burah”
Do árabe, "Buraq" (em persa: "Burah")
Od łacińskiego słowa „carbo”, węgiel
Do latim, "carbo", carvão
Od łacińskiego słowa „nitrum”, greckiego „Nitron”, soda; i „genes”, formowanie
do latim "nitrum", grego "Nitron", soda genuína; e "genes", formação
Od greckiego słowa „oxys”, kwas i „genes” formowanie
da palavra grega " oxys" , ácido, e "genes" formação
Z łacińskiego i francuskiego „fluere”, flow lub flux
Do latim e francês "fluere", fluidez ou fluxo
Od greckiego słowa „neos”, nowy
Da palavra grega "neos", novo
Z angielskiego słowa „soda”; Średniowieczna łacina „sodanum”: lekarstwo na ból głowy
Da palavra inglesa "soda "; latim medieval, "sodanum ": um remédio para dor de cabeça
Od Magnezji, dystryktu Tesalii
De magnésia, distrito de Tessália
Od łacińskiego słowa „alumen”, alum
Da palavra em latim "alumen", alumínio
Od łacińskiego słowa „silex”, krzemionka, krzemień
Da palavra latina "silex", silicis, sílex
Z greckiego „phosphoros”, lekkość; starożytna nazwa planety Wenus pojawiająca się przed wschodem słońca
Do grego "fósforo", leve rolamento; nome antigo para o planeta Vênus ao aparecer antes do nascer do sol
Znany starożytnym; określane w Księdze Rodzaju jako siarka
Conhecido pelos antigos; referido em Gênesis como enxofre
Od greckiego słowa „chloro” - zielonkawo-żółty
Da palavra grega "cloro", amarelo esverdeado
Z greckiego „argos”, nieaktywny
Do grego "argos", inativo
Od angielskiego słowa „potash” - potaż; Łacińskie „kalium”, arabskie „qali”, alkalia
Da palavra inglesa, "potassa" - cinza de panela; Latim "kalium", árabe "qali", alcalino
Od łacińskiego słowa „calx”, wapno
Da palavra latina "calx", lima
Nazwany na cześć skandynawskiej bogini Vanadis
Nomeado após a deusa escandinava, Vanadis
Od greckiego słowa „chroma” oznaczającego "kolor"
Da palavra grega "chroma", cor

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.