Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Da palavra grega "hydro" (água), e "genes" (forma)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Da palavra grega "helios", o sol
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Da palavra grega "lithos", pedra
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Da palavra grega "beryllos", berilo
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Do árabe, "Buraq" (em persa: "Burah")
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Do latim, "carbo", carvão
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
do latim "nitrum", grego "Nitron", soda genuína; e "genes", formação
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
da palavra grega " oxys" , ácido, e "genes" formação
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Do latim e francês "fluere", fluidez ou fluxo
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Da palavra grega "neos", novo
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Da palavra inglesa "soda "; latim medieval, "sodanum ": um remédio para dor de cabeça
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
De magnésia, distrito de Tessália
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Da palavra em latim "alumen", alumínio
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Da palavra latina "silex", silicis, sílex
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Do grego "fósforo", leve rolamento; nome antigo para o planeta Vênus ao aparecer antes do nascer do sol
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Conhecido pelos antigos; referido em Gênesis como enxofre
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Da palavra grega "cloro", amarelo esverdeado
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Do grego "argos", inativo
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Da palavra inglesa, "potassa" - cinza de panela; Latim "kalium", árabe "qali", alcalino
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Da palavra latina "calx", lima
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
Do latim "Scandia", Escandinávia
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
Do latim "titãs", os primeiros filhos da Terra, a mitologia grega
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Nomeado após a deusa escandinava, Vanadis
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
Da palavra grega "chroma", cor
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
Da palavra latina "magnes", íman, das propriedades magnéticas da pirolusite
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
Da palavra latina "ferrum"
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
Da palavra alemã "Kobald", duende ou espírito maligno; também da palavra grega "cobalos", mina
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
Do alemão, "Nickel" - idem
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
Da palavra latina "cuprum", da ilha de Chipre
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
Da palavra alemã "Zink", de origem obscura
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
Da palavra latina "Gallia", França; também do latim, "gallus", uma tradução para Leqoq, um galo
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
Da palavra latina "Germania", Alemanha
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
Da palavra latina "arsenicum", em grego "arsenikon"
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
Da palavra grega "Selene", lua
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
Da palavra grega "bromos", fedor
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
Da palavra grega "kryptos", escondido
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
Da palavra latina "rubidus", vermelho mais profundo
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Nomeado após Strontian, uma cidade na Escócia
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
Nomeado após Ytterby, uma aldeia na Suécia perto de Vauxholm
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
Do persa "zargun", como ouro
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
Nomeado após Niobe, filha de Tantalu
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
Da palavra grega "molybdo", chumbo
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
Da palavra grega "technetos", artificial
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
Da palavra latina "Ruthenia", Rússia
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
Da palavra grega "rhodon", rosa
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
O paládio recebeu o nome do asteróide Pallas; Pallas era a deusa grega da sabedoria
Từ Latin cho bạc là "argentum"
A palavra latina para prata é "argentum"
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
Da palavra latina "cadmia", grego "kadmeia" - o nome antigo de calamina, carbonato de zinco
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
Da brilhante linha índigo em seu espectro
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
A palavra latina para estanho é staunnum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.