Tối
Gelap
Nền
Latar Belakang
Sử dụng màu nền Windows
Gunakan warna aksen Windows saya
In ấn
No translations found
Tải xuống
Unduh
Đẵ được khám phá
Menemukan
TCN
SM
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Unsur: Tabel Periodik menyediakan informasi komprehensif dan sangat berguna tentang unsur kimia di dalam satu tempat.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Klik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asli, gambar, penggunaan, bahaya dan diagram kulit elektron dari setiap unsur.
Hiển thị bảng mã dưới dạng màu sắc trực quan
Meja kode warna yang menyenangkan secara visual
Đơn giản thiết kế và hiển thị chi tiết hơn
Desain cairan yang sederhana dan memiliki banyak detail
Miêu tả chi tiết cho mỗi nguyên tố
Deskripsi rinci untuk setiap unsur
Hiển thị danh sách tất cả các nguyên tố theo thứ tự bảng chữ cái
Memperlihatkan daftar semua unsur dalam urutan abjad
Biểu đồ phân lớp electron và hình ảnh cho mỗi nguyên tố
Diagram dan gambar kulit elektron untuk setiap unsur
So sánh tính chất của 2 nguyên tố
Membandingkan sifat-sifat 2 elemen
Tìm kiếm nguyên tố sử dụng kí hiệu, số hiệu nguyên tử hay tên
Cari elemen menggunakan simbol, nomor atom atau nama mereka
Thông tin chi tiết về các đồng vị chính
Informasi rinci tentang isotop utama
Liên kết ngoài tới các trang thông tin liên quan cho các nghiên cứu khác
Link ke website informatif untuk studi lebih lanjut
Sẵn có, không cần kết nối mạng
Bekerja offline, tidak perlu koneksi internet
Nhóm
Golongan
Chu kỳ
Periode
Phân lớp
Blok
Cửa hàng
Toko
Hình ảnh
Gambar
Thêm nhiều ảnh
Gambar lainnya
Các tính chất
Sifat
Ứng dụng
Aplikasi
Lịch sử
Sejarah
Tính Chất Chung
Sifat Umum
Tính Chất Vật Lý
Sifat Fisika
Tính Chất Nguyên Tử
Sifat Atom
Tính Chất chính
Aplikasi Utama
Liên Kết Ngoài
Pranala Luar
Xuất hiện
Penampilan
Phím tắt
Jalan pintas
Ý kiến
Saran
Thêm
Lebih banyak
Trang web
Situs web
Chiều rộng bảng
Lebar Tabel
Xếp theo số thứ tự
Urut berdasarkan nomor
Xếp theo tên
Urut berdasarkan nama
Xếp theo kí hiệu
Urut berdasarkan simbol
Tên
Nama
Ký hiệu
Simbol
Số nguyên tử
Nomor atom
Nguyên tử khối
Massa atom
Số khối
Nomor massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.