Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Unsur: Tabel Periodik
Περιοδικός Πίνακας
Tabel Periodik
Αρχική Σελίδα
Beranda
Σύγκρινε
Bandingkan
Ρυθμίσεις
Pengaturan
Λίστα
Daftar
Μετάφρασε
Terjemahkan
Μετάφραση
Terjemahan
Σχετικά με
Tentang
Γενικά
Umum
Έκδοση
Versi
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Dikembangkan oleh Naveen CS
Αναζήτηση
Cari
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Bantu menerjemahkan aplikasi ini ke bahasa anda
Γλώσσα
Bahasa
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Bahasa yang didukung
Γλώσσα συστήματος
Bahasa Sistem
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Harap hidupkan ulang aplikasi untuk mengganti bahasa
Πολιτική Απορρήτου
Kebijakan Privasi
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
Aplikasi ini tidak mengumpulkan atau menyimpan data pengguna apapun
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
Tidak ada unsur yang cocok dengan pencarian anda
Αποτελέσματα για
Hasil untuk
στοιχείο
unsur
στοιχεία
unsur
Βαθμολογήστε
Beri nilai
Επικοινωνία
Hubungi Kami
Αναβάθμιση
Upgrade
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Upgrade untuk fitur ekstra
Δυνατότητες
Fitur
Σας αρέσει η εφαρμογή;
Suka aplikasi ini?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
Kami ingin Anda menilai aplikasi kami 5 bintang di Bursa
Αποστολη
Kirim
Αποστολή σχολίων
Kirim Tanggapan
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Harap membayar upgrade untuk mendapatkan fitur dibawah
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
Tampilkan informasi terperinci di isotop
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
Tampilkan lebih banyak gambar untuk setiap unsur
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Beritahu kami tentang pengalaman Anda atau sarankan bagaimana kami bisa membuat yang lebih baik
Σημειώσεις έκδοσης
Catatan versi
Θέμα
Tema
Φως
Terang

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.