Grundämnen: Det Periodiska Systemet
元素: 週期表
Periodiska Systemet
週期表
Hem
主頁
Komparera
比較
Inställningar
設定
Lista
列表
Översätt
翻譯
Översättning
翻譯
Om
關於
Allmän
通用
Version
版本
Utvecklad av Naveen CS
由Naveen CS開發
Tack
功勞
Sök
搜尋
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
幫助我們翻譯此應用
Språk
語言
Språk som stöds
支援的語言
Systemet språk
系統語言
Starta om appen för att byta språk
請重新啟動應用來切換語言
Sekretesspolicy
隱私策略
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
本應用不收集或存儲任何用戶數據
Inga grundämnen matchar din sökning
未找到匹配的搜索項
Resultat för
搜尋結果
grundämne
元素
grundämnen
元素
Betyg
評分
Kontakta oss
聯絡我們
Uppgradering
升級
Uppgradera för extra funktioner
升級以取得額外功能
Funktioner
功能
Njuter du av appen?
喜歡此應用?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
我們很樂意您在應用商店给我們的应用5星評價
Skicka
傳送
Skicka feedback
提供意見
Vänligen köp uppgraderingen för att få följande funktioner
請付費升級以獲取下列功能
Ta bort alla annonser
移除廣告
Välj bakgrund
設置背景
Visa detaljerad information om isotoper
查看有關同位素的詳細信息
Visa fler bilder för varje grundämne
查看元素的更多相關圖像
Anpassa utseendet på den periodiska tabellen
自定義週期表的外觀
Ändra genvägarna för sidnavigering
修改頁面導航的快捷鍵
* Tillgängligt med uppgradering
* 升級後有效
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
告訴我們您的體驗或建議以便讓我們知道如何使它變得更好
Stänga
關閉
開啟
Av
關閉
Bildkrediter
圖片來源
Versionskommentarer
版本註解
Tema
主題
Ljust

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.