Talaang peryodiko
週期表
Ipagkumpara
比較
Mga setting
設定
Talaan
列表
Isalin
翻譯
Pagsasalin
翻譯
Tungkol sa
關於
Bersyon
版本
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
幫助我們翻譯此應用
Wika
語言
Sinusuportahang wika
支援的語言
Wika ng sistema
系統語言
Patakaran sa Privacy
隱私策略
Mga resulta para sa
搜尋結果
Makipag-ugnayan sa amin
聯絡我們
Mga Tampok
功能
Nagugustuhan mo ba ang app?
喜歡此應用?
Ipadala
傳送
Magpadala ng feedback
提供意見
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
告訴我們您的體驗或建議以便讓我們知道如何使它變得更好
Naka-on
開啟
Naka-off
關閉
Mga note tungkol sa bersyon
版本註解

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.