Elements: La Taula Periòdica
元素: 週期表
Taula Periòdica
週期表
Casa
主頁
Comparar
比較
Configuració
設定
Llista
列表
Traduir
翻譯
Traducció
翻譯
Quant a
關於
General
通用
Versió
版本
Desenvolupat per Naveen Cs
由Naveen CS開發
Crèdits
功勞
Cerca
搜尋
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
幫助我們翻譯此應用
Idioma
語言
Idioma compatible
支援的語言
Idioma del sistema
系統語言
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
請重新啟動應用來切換語言
Política de Privadesa
隱私策略
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
本應用不收集或存儲任何用戶數據
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
未找到匹配的搜索項
Resultats per a
搜尋結果
element
元素
elements
元素
Valoració
評分
Contacte
聯絡我們
Millorar
升級
Actualitzar a funcions addicionals
升級以取得額外功能
Característiques
功能
Gaudint de l'aplicació?
喜歡此應用?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
我們很樂意您在應用商店给我們的应用5星評價
Envia
傳送
Envieu suggeriments
提供意見
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
請付費升級以獲取下列功能
Eliminar tots els anuncis
移除廣告
Definir fons de pantalla
設置背景
Veure informació detallada sobre els isòtops
查看有關同位素的詳細信息
Veure les imatges per cada element
查看元素的更多相關圖像
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
自定義週期表的外觀
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
修改頁面導航的快捷鍵
* Disponible amb la millora
* 升級後有效
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
告訴我們您的體驗或建議以便讓我們知道如何使它變得更好
Cerca
關閉
Activat
開啟
Desactivat
關閉
Crèdits de les imatges
圖片來源
Notes de la versió
版本註解
Tema
主題
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.