יסודות: הטבלה המחזורית
Elementos: A Tabela Periódica
הטבלה המחזורית
Tabela Periódica
בית
Início
השוואה
Comparar
הגדרות
Configurações
רשימה
Lista
לתרגם
Traduzir
תרגום
Tradução
אודות
Sobre
כללי
Geral
גרסה
Versão
פיתוח על ידי Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
תודות
Créditos
חפש
Pesquisar
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
שפה
Língua
שפה נתמכת
Idiomas suportados
שפת המערכת
Linguagem do sistema
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
מדיניות פרטיות
Política de Privacidade
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
תוצאות ל
Resultados para
יסוד
elemento
יסודות
elementos
קצב
Avaliar
צור קשר
Contate-nos
לשדרג
Upgrade
לשדרג לתוכניות נוספות
Upgrade para recursos extras
תכונות
Recursos
נהנה מהיישומון?
Aproveitando o app?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
שלח
Enviar
שליחת משוב
Enviar comentário
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
הסרת כל פרסומות
Remover todos os anúncios
להגדיר את הרקע
Definir o papel de parede
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
Ver informação detalhada em isótopos
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
Ver mais imagens para cada elemento
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
Personalizar aparência da tabela periódica
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
Modificar os atalhos para a navegação da página
זמין עם שדרוג
* Disponível no upgrade
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
סגור
Fechar
פעיל
Ligado
כבוי
Desligado
זכויות התמונות
Créditos de Imagem
הערות גירסה
Notas de versão
ערכת נושא
Tema
בהיר
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.