Elementlar: Davriy jadval
Elementos: A Tabela Periódica
Davriy jadval
Tabela Periódica
Bosh sahifa
Início
Solishtirish
Comparar
Sozlamalar
Configurações
Roʻyhat
Lista
Tarjima
Traduzir
Tarjima
Tradução
Haqida
Sobre
Umumiy
Geral
Versiyasi
Versão
Naveen CS tomonidan yaratilgan
Desenvolvido por Naveen CS
Mualliflar
Créditos
Izlash
Pesquisar
Dasturni tarjima qilishga yordam bering
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Til
Língua
Mavjud tillar
Idiomas suportados
Tizim tili
Linguagem do sistema
Tilni oʻzgartirish uchun dasturni qayta ishga tushiring
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Maxfiylik siyosati
Política de Privacidade
Ushbu dastur foydalanuvchi maʼlumotlarini toʻplamaydi va saqlamaydi
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Soʻrov boʻyicha elementlar topilmadi
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Natijalar -
Resultados para
element
elemento
elementlar
elementos
Baholash
Avaliar
Aloqa
Contate-nos
Imkoniyatlar
Recursos
Dastur sizga yoqdimi?
Aproveitando o app?
Yuborish
Enviar
Fikr-mulohaza yuborish
Enviar comentário
Reklamalarni olib tashlash
Remover todos os anúncios
Orqa fonni sozlash
Definir o papel de parede
Izotoplar haqida batafsil maʼlumot olish
Ver informação detalhada em isótopos
Yopish
Fechar
Yoniq
Ligado
Oʻchiq
Desligado
Mavzu
Tema

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.