Элементтер: Периодтық жүйе
Elementos: A Tabela Periódica
Периодтық жүйе
Tabela Periódica
Басты
Início
Салыстыру
Comparar
Баптаулар
Configurações
Тізім
Lista
Аудару
Traduzir
Аударма
Tradução
Бағдарлама туралы
Sobre
Жалпы
Geral
Нұсқа
Versão
Naveen CS өндірген
Desenvolvido por Naveen CS
Әзірлеушілер
Créditos
Іздеу
Pesquisar
Осы бағдарламаны өз тіліңізге аударуға көмектесіңіз
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Тіл
Língua
Қолдау көрсетілетін тіл
Idiomas suportados
Жүйенің тілі
Linguagem do sistema
Өтінеміз, тілді ауыстыруды болдыру үшін бағдарламаны қайта қосыңыз
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Құпиялылық саясаты
Política de Privacidade
Бұл бағдарлама қолданушы туралы ешбір ақпаратты жинамайды және сақтамайды
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Сіздің сұранымыңыз бойынша ешбір элемент табылмады
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Сұраным нәтижелері
Resultados para
Элемент
elemento
Элементтер
elementos
Баға беру
Avaliar
Бізбен байланысу
Contate-nos
Ақылы нұсқа
Upgrade
Мүмкіндіктері кеңейтірілген ақылы нұсқа
Upgrade para recursos extras
Мүмкіндіктер
Recursos
Бағдарлама ұнады ма?
Aproveitando o app?
Біздің бағдарламаны 5 жұлдызға бағаласаңыз қуанышты болар едік
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Жіберу
Enviar
Пікір жіберу
Enviar comentário
Барлық жарнамаларды жою
Remover todos os anúncios
Фонды орнату
Definir o papel de parede
Изотоптар туралы қосымша ақпаратты көрсету
Ver informação detalhada em isótopos
Әрбір элемент үшін көбірек сурет көрсету
Ver mais imagens para cada elemento
Менделеев кестесінің сыртқы көрінісін орнату
Personalizar aparência da tabela periódica
* Жаңартудан кейін қолжетімді
* Disponível no upgrade
Бізге өз пікіріңізді және бағдарламаны жақсартуға байланысты ұсынысыңызды жолдаңыз
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Жабу
Fechar
Қосу
Ligado
Өшіру
Desligado
Әзірлеушілердің суреттері
Créditos de Imagem
Нұсқа жазбалары
Notas de versão
Түстер
Tema
Түсті
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.