Elementoj: La Perioda Tabelo
Elementos: A Tabela Periódica
Perioda tabelo
Tabela Periódica
Hejmo
Início
Kompari
Comparar
Agordoj
Configurações
Listo
Lista
Traduki
Traduzir
Traduko
Tradução
Pri
Sobre
Generalo
Geral
Versio
Versão
Disvolvata de Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Kreditoj
Créditos
Serĉi
Pesquisar
Helpi traduki ĉi tiun aplikaĵon al via lingvo
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Lingvo
Língua
Subtenataj Lingvoj
Idiomas suportados
Sistema Lingvo
Linguagem do sistema
Bonvoli rekomenci la aplikaĵon por ŝanĝi lingvon
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Privateca Politiko
Política de Privacidade
Ĉi tiu aplikaĵo ne kolektas aŭ stokas ajnajn uzantajn datumojn
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Neniuj elementoj kongruas kun via serĉo
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Rezultoj por
Resultados para
elemento
elemento
elementoj
elementos
Tasi
Avaliar
Kontakti nin
Contate-nos
Ĝisdatigi
Upgrade
Ĝisdatigi por ekstraj funkcioj
Upgrade para recursos extras
Trajtoj
Recursos
Ĝuas la aplikaĵon?
Aproveitando o app?
Ni ŝatus, ke vi taksu nian aplikaĵon 5 stelojn en la Vendejo
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Sendi
Enviar
Sendi Rimarkojn
Enviar comentário
Bonvolu aĉeti la ĝisdatigon por akiri la subajn funkciojn
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Forigi ĉiujn anoncojn
Remover todos os anúncios
Agordi la fonon
Definir o papel de parede
Vidi detalajn informojn pri izotopoj
Ver informação detalhada em isótopos
Vidi pli da bildoj por ĉiu elemento
Ver mais imagens para cada elemento
Agordi la aspekton de la perioda tabelo
Personalizar aparência da tabela periódica
Modifi la ŝparklavojn por la paĝa navigado
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Havebla kun la ĝisdatigo
* Disponível no upgrade
Rakonti al ni pri via sperto aŭ sugesti kiel ni povas plibonigi ĝin
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Fermi
Fechar
Ŝaltita
Ligado
Malŝaltita
Desligado
Bildaj kreditoj
Créditos de Imagem
Notoj de Versio
Notas de versão
Temo
Tema
Hela
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.