Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Elementos: A Tabela Periódica
Περιοδικός Πίνακας
Tabela Periódica
Αρχική Σελίδα
Início
Σύγκρινε
Comparar
Ρυθμίσεις
Configurações
Λίστα
Lista
Μετάφρασε
Traduzir
Μετάφραση
Tradução
Σχετικά με
Sobre
Γενικά
Geral
Έκδοση
Versão
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Εύσημα
Créditos
Αναζήτηση
Pesquisar
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Γλώσσα
Língua
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Idiomas suportados
Γλώσσα συστήματος
Linguagem do sistema
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Πολιτική Απορρήτου
Política de Privacidade
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Αποτελέσματα για
Resultados para
στοιχείο
elemento
στοιχεία
elementos
Βαθμολογήστε
Avaliar
Επικοινωνία
Contate-nos
Αναβάθμιση
Upgrade
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Upgrade para recursos extras
Δυνατότητες
Recursos
Σας αρέσει η εφαρμογή;
Aproveitando o app?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Αποστολη
Enviar
Αποστολή σχολίων
Enviar comentário
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Αφαίρεση διαφημίσεων
Remover todos os anúncios
Θέσε τo φόντο
Definir o papel de parede
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
Ver informação detalhada em isótopos
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
Ver mais imagens para cada elemento
διακοσμησε την εμφανιση του περιοδικου πινακα
Personalizar aparência da tabela periódica
Τροποποιήστε τα πλήκτρα συντόμευσης για την πλοήγηση στη σελίδα
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Διατίθεται με την αναβάθμιση
* Disponível no upgrade
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
κλειστε
Fechar
ανοιχτο
Ligado
κλειστο
Desligado
πιστωεις εικονας
Créditos de Imagem
Σημειώσεις έκδοσης
Notas de versão
Θέμα
Tema
Φως
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.