عناصر: جدول تناوبی
Elementos: A Tabela Periódica
جدول تناوبی
Tabela Periódica
خانه
Início
مقایسه
Comparar
تنظیمات
Configurações
فهرست
Lista
ترجمه
Traduzir
ترجمه کردن
Tradução
درباره برنامه
Sobre
عمومی
Geral
نسخه
Versão
طراحی و توسعه توسط Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
اعتبار
Créditos
جستجو
Pesquisar
به ترجمه کردن این برنامه به زبان خودتان کمک کنید
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
زبان
Língua
زبان های پشتیبانی شده
Idiomas suportados
زبان دستگاه
Linguagem do sistema
لطفا برای تغییر زبان برنامه دوباره راه اندازی کنید
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
سیاست حفظ حریم خصوصی
Política de Privacidade
این برنامه هرگونه از اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع آوری نمیکند
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
هیچ عنصری یافت نشد
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
نتایج
Resultados para
عنصر
elemento
عناصر
elementos
ارزش
Avaliar
تماس با ما
Contate-nos
ارتقا
Upgrade
ارتقا برای امکانات اضافی
Upgrade para recursos extras
امکانات
Recursos
آیا از این برنامه لذت میبرید؟
Aproveitando o app?
ما دوست داریم شما به برنامه ما در فروشگاه امتیاز ۵ ستاره بدهید
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
ارسال
Enviar
ارسال بازخورد
Enviar comentário
لطفا برای دریافت امکانات زیر ارتقا را خریداری کنید
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
پاک کردن تمام تبلیغات ها
Remover todos os anúncios
تنظیم پس زمینه
Definir o papel de parede
نمایش اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
Ver informação detalhada em isótopos
مشاهده عکسهای بیشتر برای هر عنصر
Ver mais imagens para cada elemento
ظاهر جدول تناوبی را سفارشی کنید
Personalizar aparência da tabela periódica
کلیدهای میانبر برای حرکت در صفحه را اصلاح کنید
Modificar os atalhos para a navegação da página
در دسترس با ارتقاء
* Disponível no upgrade
تجربه یا پیشنهاد خود را به ما بگویید ک چگونه میتوانیم بهتر باشیم
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
بستن
Fechar
روشن
Ligado
خاموش
Desligado
اعتبار عکس
Créditos de Imagem
ویژگی ورژن ها
Notas de versão
تم
Tema
روشن
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.