יסודות: הטבלה המחזורית
Elements: The Periodic Table
הטבלה המחזורית
Periodic Table
בית
Home
השוואה
Compare
הגדרות
Settings
רשימה
List
לתרגם
Translate
תרגום
Translation
אודות
About
כללי
General
גרסה
Version
פיתוח על ידי Naveen CS
Developed by Naveen CS
תודות
Credits
חפש
Search
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
Help translate this app to your language
שפה
Language
שפה נתמכת
Supported Languages
שפת המערכת
System Language
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
Please restart the app to switch language
מדיניות פרטיות
Privacy Policy
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
This app does not collect or store any user data
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
No elements match your search
תוצאות ל
Results for
יסוד
element
יסודות
elements
קצב
Rate
צור קשר
Contact us
לשדרג
Upgrade
לשדרג לתוכניות נוספות
Upgrade for extra features
תכונות
Features
נהנה מהיישומון?
Enjoying the app?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
שלח
Send
שליחת משוב
Send Feedback
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
Please purchase the upgrade to get the below features
הסרת כל פרסומות
Remove all ads
להגדיר את הרקע
Set the background
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
View detailed information on isotopes
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
View more images for each element
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
Customize the appearance of the periodic table
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
Modify the shortcut keys for the page navigation
זמין עם שדרוג
* Available with the upgrade
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
סגור
Close
פעיל
On
כבוי
Off
זכויות התמונות
Image Credits
הערות גירסה
Version Notes
ערכת נושא
Theme
בהיר
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.