Elementen: Het Periodiek Systeem
Elementos: A Tabela Periódica
Periodiek Systeem
Tabela Periódica
Home
Início
Vergelijk
Comparar
Instellingen
Configurações
Lijst
Lista
Vertalen
Traduzir
Vertaling
Tradução
Info
Sobre
Algemeen
Geral
Versie
Versão
Ontwikkeld door Naveen CS
Desenvolvido por Naveen CS
Lijst van verdienste
Créditos
Zoek
Pesquisar
Help deze app te vertalen in jouw taal
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Taal
Língua
Ondersteunde talen
Idiomas suportados
Systeemtaal
Linguagem do sistema
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Privacybeleid
Política de Privacidade
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Resultaten voor
Resultados para
element
elemento
elementen
elementos
Beoordeel
Avaliar
Neem contact op
Contate-nos
Opwaarderen
Upgrade
Opwaarderen voor extra functies
Upgrade para recursos extras
Functies
Recursos
Bevalt de app?
Aproveitando o app?
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Verzenden
Enviar
Feedback verzenden
Enviar comentário
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Verwijder alle reclame
Remover todos os anúncios
Stel achtergrond in
Definir o papel de parede
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
Ver informação detalhada em isótopos
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
Ver mais imagens para cada elemento
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
Personalizar aparência da tabela periódica
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Toegankelijk met de upgrade
* Disponível no upgrade
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Sluiten
Fechar
Aan
Ligado
Uit
Desligado
Verdiensten voor afbeeldingen
Créditos de Imagem
Versie-opmerkingen
Notas de versão
Thema
Tema
Licht
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.