יסודות: הטבלה המחזורית
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
הטבלה המחזורית
ஆவர்த்தன அட்டவணை
בית
முகப்பு
השוואה
ஒப்பிடல்
הגדרות
அமைப்புக்கள்
רשימה
பட்டியல்
לתרגם
மொழி பெயர்ப்பு செய்
תרגום
மொழி பெயர்ப்பு
אודות
பயன்பாட்டைப் பற்றி
כללי
பொது
גרסה
பதிப்பு
פיתוח על ידי Naveen CS
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
תודות
பங்களிப்பு
חפש
தேடல்
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
שפה
மொழி
שפה נתמכת
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
שפת המערכת
கணினி மொழி
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
מדיניות פרטיות
தனியுரிமை விதிகள்
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
תוצאות ל
இதற்கான விடைகள்
יסוד
மூலகம்
יסודות
மூலகங்கள்
קצב
மதிப்பாய்வு
צור קשר
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
לשדרג
மேம்படுத்து
לשדרג לתוכניות נוספות
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
תכונות
அம்சங்கள்
נהנה מהיישומון?
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
שלח
அனுப்பு
שליחת משוב
கருத்தினை அனுப்பவும்
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
הסרת כל פרסומות
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
להגדיר את הרקע
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
זמין עם שדרוג
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
סגור
மூடுங்கள்
פעיל
ஆன்
כבוי
ஆஃப் செய்யவும்
זכויות התמונות
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
הערות גירסה
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
ערכת נושא
தீம்
בהיר
ஒளி

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.