Elementler: Periyodik Cetvel
Elementos: A Tabela Periódica
Periyodik Cetvel
Tabela Periódica
Ana sayfa
Início
Karşılaştır
Comparar
Ayarlar
Configurações
Listele
Lista
Çevir
Traduzir
Çeviri
Tradução
Hakkında
Sobre
Genel
Geral
Sürüm
Versão
Naveen CS tarafından geliştirildi
Desenvolvido por Naveen CS
Jenerik
Créditos
Ara
Pesquisar
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Dil
Língua
Desteklenen diller
Idiomas suportados
Sistem dili
Linguagem do sistema
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Gizlilik Politikası
Política de Privacidade
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Aradığınıza uygun element bulunamadı
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
için sonuçlar
Resultados para
element
elemento
elementler
elementos
Değerlendir
Avaliar
Bize ulaşın
Contate-nos
Yükselt
Upgrade
İlave özellikler için yükselt
Upgrade para recursos extras
Özellikler
Recursos
Uygulamayı sevdiniz mi?
Aproveitando o app?
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Gönder
Enviar
Geri bildirim gönder
Enviar comentário
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Bütün reklamları kalıdırın
Remover todos os anúncios
Arka planı ayarlayın
Definir o papel de parede
İzotopların detaylarını görüntüleyin
Ver informação detalhada em isótopos
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
Ver mais imagens para cada elemento
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
Personalizar aparência da tabela periódica
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
Modificar os atalhos para a navegação da página
* Güncelleme ile mevcut
* Disponível no upgrade
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Kapat
Fechar
Açık
Ligado
Kapalı
Desligado
Resim kaynağı
Créditos de Imagem
Sürüm notları
Notas de versão
Tema
Tema
Açık
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.